Zaštita osobnih podataka

Trgovačko društvo MLINAR pekarska industrija d.o.o. (dalje u tekstu: Mlinar) obvezuje se čuvati privatnost osobnih podataka svih osoba (Korisnika) koje u procesu registracije u Mlinar Club aplikaciju dostave osobne podatke te će s istima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim pozitivnim pravnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Mlinar prikuplja osobne podatke potrošača samo u onoj mjeri koliko je to nužno za izvršenje svoje ugovorne obveze.

Osobni podaci potrošača neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama, osim u onoj mjeri koliko je to nužno za korištenje apliakcije i ostvarivanje prava iz programa vjernosti ili ako je to potrebno radi postupanja po nalogu nadležnih tijela Republike Hrvatske.

Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije korisnika programa lojalnosti Mlinar Loyalty (Mlinar Club aplikacije). Ova Politika privatnosti sastavni je dio Uvjeta sudjelovanja Mlinar Club mobilne aplikacije.

Mlinar kao pružatelj usluga programa vjernosti Mlinar Loyalty pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti Korisnika Mlinar Club apliakcije, a osobito Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade MLINAR pekarska industrija d.o.o., Radnička cesta 228 c, Zagreb obrađuje osobne podatke. 

Upućuju se korisnici Mlinar Club aplikacije (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na u ovom dokumentu kako bi lakše razumjeli koje podatke Mlinar prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu: zastita.podataka@mlinargrupa.com.

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Mlinar Club aplikacije od strane Korisnika, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Prilikom registracije u Mlinar Club aplikaciji Korisnik je dužan navesti sljedeće podatke: E-mail i grad, dok kao neobavezne podatke Korisnik može navesti spol i godinu rođenja te refferal kôd drugog korisnika. Ako će Korisnik sudjelovati u nagradima igrama ili nagradnim natječajima kroz Mlinar Club aplikaciju od Korisnika se mogu zatražiti i drugi osobni podaci, kao npr. ime i prezime, adresa, broj telefona i sl. ovisno o potrebama konkretne nagadne igre ili nagradnog natječaja.

Ako Korisnik ne pruži tražene obavezne podatke za registraciju Mlinar Club aplikacije koja se od Korisnika zahtijeva, neće mu biti dopuštena registracija, jer bez tih podataka registracija i aktivacija Mlinar Club aplikacije je tehnički neprovediva. 

Osim ovih podataka Mlinar automatski prikuplja podatke s vašeg pametnog telefona, što može, a postoje i situacije u kojima se automatski prikupljaju i druge vrste podataka kao što su datum registracije u Mlinar Club aplikaciju, informacije o hardveru, softveru te verziji aplikacije koju koristite. 

Mlinar prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika Mlinar Club aplikacije  u svrhu provođenja sigurne identifikacije Korisnika koji pristupaju Mlinar Club aplikaciji, korištenja pogodnosti Mlinar programa vjernosti, komunikacije s Korisnikom, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz ostvarenje prava Korisnika te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Korisnika, kako bi ponuda za Korisnicima bila što individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Korisnika.

MLINAR prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Korisnik prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih korištenje korisničkog računa, zatim s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. 

Mlinar posvećuje posebnu pažnju u pogledu zaštite osobnih podataka djece i osoba mlađih od 16 godina jer djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka jer mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka. Takvo pravo na posebnu zaštitu trebalo bi se posebno odnositi na obradu i upotrebu osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila te prikupljanje osobnih podataka o djeci prilikom upotrebe usluga koje se izravno nude djetetu. Privola nositelja roditeljske odgovornosti nije nužna prilikom registracije i aktivacije Mlinar Club loyalty aplikacije, ali ako Korisnik navede godinu rođenja i registrira se kao maloljetnik, Mlinar će u kontekstu svojih usluga i nuđenja marketinških aktivnosti obratiti posebnu pažnju na obradu osobnih podataka tog Korisnika, odnosno da svaka informacija i komunikacija, u budu na jasnom i jednostavnom jeziku koji dijete lako može razumjeti.

Mlinar ne prikuplja i ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (kao što su informacije o Vašem zdravlju ili Vašim vjerskim uvjerenjima).

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju uvjeta sudjelovanja i ove Politike privatnosti o uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za sudjelovanje u programu vjernosti Mlinar Loyalty putem mobilne Mlinar Club aplikacije te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Korisnika radi sudjelovanja u programu vjernosti. 

Korisnik koji se prijavljuje za sudjelovanje u programu vjernosti ako želi može se odlučiti za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka i odabirom opcije za odobrenje za potrebe marketinga u Mlinar Club mobilnoj aplikaciji.

Mlinar neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 

Mlinar će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Korisnika podijeliti osobne podatke Korisnika s:

  1. Pružateljem usluge za razvoj platforme pogodnosti za Mlinar Club mobilnu aplikaciju, s kojim Mlinar ima sklopljen ugovor i koji je obvezan našim uputama te nad kojim provodimo nadzor u svrhu zakonite obrade osobnih podataka.
  2. Sponzorima i suorganizatorima nagradnih natječaja i nagradnih igara.
  3. Trećima kada je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade ili u cilju izvršavanja zadaća od javnog interesa (npr. Ministarstvu unutarnjih poslova i sl.)

Vrijeme pohrane podataka

Mlinar pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika Mlinar Club mobilne aplikacije  na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje od trenutka registracije Korisnika u Mlinar Club aplikaciji do trenutka brisanja Korisničkog profila. Mlinar pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, odnosno do povlačenja privole. 

Korisnik može u svakom trenutku zatražiti i dobiti od Mlinara cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: zastita.podataka@mlinargrupa.com.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav) 

Korisnik ima pravo od Mlinara zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav ako njegovi osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu radi koje su prikupljeni, kao i iz drugih razloga predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka. Korisnik to svoje pravo može ostvariti slanjem zahtjeva na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka i ako su ustvareni uvjeti njegovi podaci će biti izbrisani unutar trideset dana.

Mlinar je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt zastita.podataka@mlinargrupa.com.

Pravo na prigovor 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka zastita.podataka@mlinargrupa.com.

Korisnik ima pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka. 

 

Izmjena politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Mlinar može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti o čemu ćete biti obaviješteni putem newslettera, push obavijesti, notifikacije ili na drugi prikladan način. Zato Mlinar poziva Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ako se Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Mlinar Club mobilnu aplikaciju za program vjernosti.

Mjerenje posjećenosti

Naša aplikacija koristi Google Analytics, uslugu analize koju pruža Google, Inc. (“Google”). Informacije o korištenju naše aplikacije bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima Googl servisa. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.

 

MLINAR pekarska industrija d.o.o